Trafikförsäkringar

Har man en bil ska den också försäkras, det är en självklarhet. Ja inte bara en självklarhet utan också en skyldighet. Så fort du blir bilägare är du skyldig att teckna en trafikförsäkring och det gäller oavsett om bilen är i körbart skick eller inte. Det är bara om bilen är avställd, eller om du avregistrerar den, som du kan slippa att ta en trafikförsäkring. Men, när du börjar titta på försäkringar kommer du snart att märka att det inte bara finns flera olika försäkringsbolag att välja mellan, utan att dessa också erbjuder flera olika typer av försäkringar. Det är alltså inte så enkelt att man bara kan välja försäkringsbolag och sedan teckna en försäkring för sin bil sammanfattar man på sajten www.trafikforsakringar.se.

Trafikförsäkringar

Den stora skillnaden är att en helförsäkring…

En trafikförsäkring måste du ha, enligt lag. Denna ger inget egentligt försäkringsskydd för din bil, och om du vill ha ersättning om bilen blir stulen, brinner upp eller skadas i en olycka måste du också ha en bilförsäkring. Och som om det inte var nog med det, måste du välja om du vill ha en helförsäkring eller en halvförsäkring. Det är alltså en hel del beslut att ta när du ska teckna försäkring för dig och din bil. Det kan vara lätt att tro att en halvförsäkring bara är ett svagt skydd, men om du tittar på försäkringsvillkoren kommer du att se att det egentligen inte är så stor skillnad på hel- och halvförsäkringen. Den stora skillnaden är att en helförsäkring också innefattar ett vagnskadeskydd, som inte finns i halvförsäkringen. Med en halvförsäkring får du ändå ersättning både för skador och förlust av din bil och de tillhörigheter du har i den vid trafikolycka, brand och stöld. Du får även ersättning för glasskador, som till exempel stenskott, och du får hjälp vid vissa maskin- och elektronikskador.

Dessutom ger de flesta bilförsäkringar krishjälp, rättsskydd och hjälp med räddning. Försäkringar hos olika bolag kan se lite olika ut, men oftast gäller inte rättsskyddet enbart vid tvister i samband med olyckor, utan du kan också få hjälp med ombud och rättegångskostnader i tvister som rör köp eller försäljning av bil, samt om det uppstår en tvist när du lämnar in bilen till reparation. En bilförsäkring kan alltså vara till god hjälp även om du inte råkar ut för en olycka.

Trafikförsäkringen däremot är inte frivillig…

Bilförsäkringen är helt frivillig, och du väljer själv om du vill betala för den trygghet en försäkring innebär, eller om du hellre tar eventuella kostnader om och när de dyker upp. Trafikförsäkringen däremot är inte frivillig. Denna försäkring är mest till för att skydda dina medtrafikanter, liksom du har ett skydd av andras trafikförsäkringar. Den ger ersättning vid personskador på förare och passagerare i din bil, samt på utomstående som skadas i en olycka som du är orsak till. Dessutom täcker den skador på annans egendom, så om du, till exempel, råkar backa in i grannens staket kan din granne få ersättning för skadorna på staketet via din trafikförsäkring. Tack vare att alla måste ha en trafikförsäkring ska alla kunna hållas skadeslösa vid olyckor.