Motorcykelförsäkringar

Hur tänker du när det är dags att välja försäkring på bilen eller motorcykeln? Att alla måste ha en trafikförsäkring är klart, men de flesta väljer också att försäkra sitt fordon, och då måste man komplettera med en bil- eller motorcykelförsäkring. Bilförsäkringarna brukar vara uppdelade i två nivåer; en helförsäkring och en halvförsäkring. Och precis så ser det också ut när man tittar på motorcykelförsäkringarna. Ska du teckna en motorcykelförsäkring får du alltså välja om du vill ha en hel- eller halvförsäkring. Om man bara ser till namnet kan det verka som om halvförsäkringen inte ger så mycket skydd, men faktum är att den största skillnaden mellan dessa två försäkringar är att halvförsäkringen saknar ett vagnskadeskydd. Har du en äldre motorcykel, som inte har ett så högt ekonomiskt värde kanske halvförsäkringen är tillräcklig, eftersom du inte kommer att få särskilt hög ersättning för din motorcykel om den skadas eller blir stulen. Men, det är naturligtvis en helt individuell fråga, hur omfattande försäkringsskydd du vill ha.

Hitta de bästa motorcykelförsäkringarna

I halvförsäkringen ingår ersättning för alla de vanliga skadorna som, till exempel, brand och stöld, glasskador och maskinskador. Om motorcykeln skadas vid brand får du ersättning oavsett vem eller vad som orsakat branden. Det kan vara en explosion, åsknedslag, elektriska kablar som börjat brinna på grund av kortslutning eller brand som anlagts av tredje man. Om din cykel blir stulen får du ersättning för cykeln, och om den skadats vid försök till stöld kompenseras du för eventuella skador på motorcykeln. Vid maskinskada får du ersättning för oförutsedda skador som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system. I en vanlig motorcykelförsäkring ingår också räddning och rättsskydd. Det betyder att du får hjälp med transport av cykeln, förare och passagerare om motorcykeln råkar ut för driftsstopp, blir stulen eller skadas så den inte kan användas. Om du är långt hemifrån, och resan varar i minst två dygn får du ersättning för hyrbil, eller hyrmotorcykel upp till 7 dygn. Rättskyddet ger dig hjälp med både ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som går till rättegång.

Och detta gäller inte bara tvister som uppstår i samband med olyckor, utan också vid tvister i samband med försäljning, köp eller reparation av motorcykeln. En helt vanlig motorcykelförsäkring kan alltså vara räddningen även om du inte råkar ut för en trafikolycka. Dessutom kan du teckna olika tilläggsförsäkringar om du vill ha en ännu större trygghet i vardagen. Utökad hyrbilsförsäkring utökat olycksfallsskydd och utökad tillbehörsförsäkring är bara några exempel på tilläggsförsäkringar som kompletterar ditt försäkringsskydd.

En motorcykelförsäkring ger dig alltså ett omfattande skydd, men för att hitta den försäkring som bäst motsvarar dina behov och önskemål behöver du göra en jämförelse av de olika försäkringarna. Det gör du lättast här, på nätet, eftersom du här har alla försäkringar samlade på ett ställe. Villkoren kan skilja sig något från bolag till bolag, så en ordentlig jämförelse kan verkligen löna sig. Och naturligtvis jämför du också samtidigt priserna för att få en så förmånlig försäkring som möjligt.